Každého jednou překvapí situace jako např. zabouchnuté dveře, zalomený klíč v zámku, ztráta klíče, rozbité dveře po vloupání nebo prostě jenom potřeba zabezpečit svůj dům, byt či firmu přídavným bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním kováním. V takovém případě naše zámečnická pohotovost – nouzové otevírání Ostrava doporučuje řídit se několika základními radami a předejít tak větším a zbytečným škodám.

 • ZABOUCHNUTÉ DVEŘE
  v takovém případě doporučujeme vyhnout se úplnému vyražení či vylomení, protože tak zpravidla dochází ještě k většímu poškození samotných dveří a jednotlivých součástí (např. zárubeň nebo střelka zámku). Náš zámečník dveře otevře bez dalšího poškození a poradí další postup.
 • ZTRACENÉ KLÍČE, POTŘEBUJI OTEVŘÍT ZABOUCHNUTÉ DVEŘE
  připravte si nějaký doklad pro ověření Vašeho bydliště (občanský průkaz, nájemní smlouvu). Pokud neprokážete trvalý pobyt a nebudete mít u sebe nájemní smlouvu, otevřeme byt pouze za účasti majitele či police ČR.
 • ZALOMENÝ KLÍČ, NEJDE VSUNOUT KLÍČ DO VLOŽKY
  v tomto případě doporučujeme nevytahovat zbytek zalomeného klíče, aby nedošlo zbytečně k jeho dalšímu posunutí dovnitř vložky. Náš zámečník zalomený klíč vytáhne a pravděpodobně zachrání funkčnost vložky, kterou můžete používat i nadále. Pakliže zalomený klíč nelze vytáhnout, zámečník dveře otevře a vložku vymění.
 • POTŘEBUJEME OPRAVIT DVEŘE PO VLOUPÁNÍ
  v takovém případě nejdříve volejte polici a teprve po ohledání místa policií náš zámečník provede potřebnou opravu dveří a navrhne další postup popř. namontuje vhodné bezpečnostní dveře nebo zabezpečení.
   
 • CHCI ZABEZPEČIT DŮM, BYT, FIRMU PŘÍDAVNÝM ZÁMKEM, BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM
  tuto službu poskytujeme na objednávku včetně konzultace nad výběrem vhodného zámku, kování
 • ZPŮSOB, JAK PŘEDEJÍT OPAKOVANÉMU KUPOVÁNÍ ZÁMKOVÉ VLOŽKY PŘI ZTRÁTÁCH KLÍČE
  děti nám často připraví starosti svou lehkomyslností, díky které občas ztratí klíče. Jestliže opakovaně kupujeme zámkovou
  bezpečnostní vložku, zjistíme, že kromě starostí nás to stojí i nemalé peníze. Řešením zámková vložka „3 v 1“ s certifikátem Národního bezpečnostního úřadu pro úroveň „Přísně tajné“ v produktové řadě Classic a Interactive. Vložka „3 v 1“ byla navržena tak, aby ji bylo možné – kdykoli je to zapotřebí – ihned jednoduchým způsobem, tj. pouhým otočením klíče, překódovat.
             
  V každé z výše uvedených situací doporučujeme kontaktovat odbornou zámečnickou firmu a nepouštět se do opravy vlastními silami. Z vlastních zkušeností víme, že často dochází k největším škodám na dveřích a zámcích neodborným zásahem.